Úvod Profil Ponuka Služby Partneri Kontakt

Developing Predaj 
Lokalita:
Popis nehnuteľnosti:
Ponúkame na predaj lukratívne pozemky v priemyselnej zóne Trenčína, v k.ú. Záblatie v bezprostrednej blízkosti priemyselno-logistického parku na Bratislavskej ul. Ponúkaný pozemok predstavuje úhrnnú výmeru 41 000 m2, nadmorská výška 205 m2, dĺžka cca 420 m, šírka cca 130 m, hladina spodnej vody 2-3 m, nachádza sa vedľa už zrealizovanej vnútornej komunikácie.
V juhozápadnej časti priemyselného parku, vedľa ktorého sa nachádzajú predmetné pozemky, je vybudovaná čistiareň odpadových vôd (ČOV). pozemok je vo vlastníctve jednej fyzickej osoby, na pozemku neviaznu ťarchy, vecné bremená, záložné práca ani iné právne povinnosti v prospech tretích osôb. V zmysle územnoplánovacej informácie Mesta Trenčín je dané územie definované ako výrobné územie - výrobno-obslužná zóna a je súčasťou priemyselnej zóny na Bratislavskej ul. v Trenčíne. Pozemok je vyňatý z PPF. V bezprostrednej blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky IS.
V severovýchodnej časti je mimoúrovňová križovatka diaľničného privádzača a cesty I/61. Pozemok má vynikajúce dopravné napojenie na privádzač diaľnice D1 a štátnu cestu prvej triedy I/61. Hlavná železničná trať Bratislava — Žilina — Košice prechádza okolo lokality, v okruhu sú tri železničné stanice. Priemyselno-logistický park v Trenčíne bol zaradený štátnou agentúrou SARIO medzi priemyselné parky „strategického významu“ v rámci SR.
Cena za pozemky - po dohode, info v RK.
REALITY-MS :: Realitná kancelária Trenčín :: Detail ponuky :: Developing
ÚVOD : : PROFIL : : PONUKA : : SLUŽBY : : PARTNERI : : KONTAKT
Všetky práva vyhradené (c) 2007 REALITY-MS s.r.o.
Stránka bola vygenerovaná za 0.020025 sekúnd !